Jaunimo ugdymo saviraiškos ir pilietiškumo organizacija (JUSPO) – nepriklausoma organizacija, dirbanti su jaunimu neformaliojo švietimo ir socialinėje srityse. JUSPO rengia ir vykdo socialines-edukacines veiklas, jaunimo užimtumo ir asmenybės tobulėjimo programas, kuria ir realizuoja projektus, skirtus jaunuomenei.

Misija – rengiant užimtumo programas, ugdyti sąmoningas asmenybes, kurios atitiktų šiuolaikinės visuomenės poreikius.

Vizija – tapti tarptautine organizacija jaunimo užimtumo ir kompetencijų ugdymo srityse.

Šaunioje organizacijoje JUSPO kiekvieną dieną vyksta daug veiklų, užsiėmimų ir stebuklų.
Renginiai, projektai, konsultacijos, susitikimai, darbas su partneriais ir rėmėjais – tik maža dalis to, kas matoma.

Pasirinksi JUSPO – mesi iššūkį sau, galėsi išbandysi įvairias sferas.

Projektą finansuoja

Projektą įgyvendina

Rėmėjai

Projekto draugai