Gaujos mentalitetas

Užsiėmimo aprašymas

Gaujos mentaliteto žaidimai reikalauja gudrumo, socialinės dedukcijos, komandinio darbo gebėjimų ir suvokimo apie gaujos mentalitetą. Rekomenduojama, kad vienoje žaidėjų grupėje būtų moksleiviai iš vienos klasės, besidomintys socialiniais mokslais, siekiantys pažinti ir suvokti žmonių tarpusavio santykius visuomenėje.