COVID-19 pandemijos metu ypač išryškėjo skaitmeninio verslumo aktualumas, internetinė prekyba išpopuliarėjo ir tarp jaunų žmonių. Žinių trūkumas lemia, kad savo karjeros kelią dar tik pradedantys jauni žmonės vengia imtis savo verslo. Skaitmeninė rinkodara ir IT žinios yra vieni aukščiausiai vertinamų įgūdžių darbo rinkoje, todėl net ir savo verslo nepradėjusiems jauniems žmonėms, turintiems kompetencijų šioje srityje, įsidarbinti yra daug lengviau.

Įgyvendinant projektą „OPEN“, įkurtas atviras jaunimo karjeros konsultavimo centras – jaunimo erdvė, kurioje teikiamos karjeros konsultavimo paslaugos jauniems žmonėms.

Atviroje jaunimo erdvėje „OPEN“ įgyvendiname įvairius projektus.

LYDERIŲ MOKYKLA

Projektu siekiama ugdyti pagrindines lyderiams priskiriamas savybes jaunuoliams, kurie gyvenime šiuo metu patiria ar yra patyrę globą. Paradoksalu, kad globojamas jaunimas pasižymi ypač gerais „išlikimo“ įgūdžiais, tačiau stokoja įprastų socialinių įgūdžių. Ši stoka išstumia juos į visuomenės „paribį“.

Projekto uždaviniai:

 1. Didinti mentorystės ir mokymosi iš patirties ekspertų metodų žinomumą visuomenėje.
 2. Parengti metodiką ,,Mentorystė globą patiriančiam jaunimui“.
 3. Didinti globą patiriančių jaunų žmonių socialinę įtrauktį.
 4. Skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą.

E-VERSLUMO AKADEMIJA

Projekto tikslas – didinti jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes per karjeros konsultavimą ir skaitmeninio verslumo įgūdžių ugdymą.

Projekto uždaviniai

 1. Stiprinti bazines jaunų žmonių žinias verslumo klausimais.
 2. Gerinti IT ir skaitmeninės rinkodaros gebėjimus, reikalingus skaitmeniniam verslumui.
 3. Didinti jaunimo įsidarbinimo galimybes sertifikuojant įgytas kompetencijas skaitmeninio verslumo srityje.
 4. Individualiai konsultuoti karjeros ir verslumo klausimais.

15-29 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO DIDINIMAS IR KARJEROS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PLĖTRA

Projekto uždaviniai
 1. Gerinti jaunų žmonių informuotumą karjeros klausimais, skatinti efektyviau rinktis profesiją, informuoti apie populiariausias tačiau mažiausią paklausą rinkoje turinčias profesijas.
 2. Informuoti apie karjeros galimybes didžiausių regiono darbdavių įmonėse, dalyvauti gyvuose susitikimuose su verslo atstovais.
 3. Susipažinti su norimomis profesijomis, išbandyti darbo vietas dalyvaujant darbo šešėliavimo iniciatyvoje.
 4. Sudaryti darbo profilius, kurie padės efektyviau pasirinkti profesiją, identifikuoti jaunuolių galimybes.
 5. Didins jaunimo informuotumą apie karjeros galimybes.
Daugiau informacijos apie atvirą jaunimo erdvę „OPEN“ rasite mūsų Facebook paskyroje:
 • OPEN - atviras jaunimo karjeros konsultavimo centras
 • Facebook

Projektą finansuoja

Projektą įgyvendina

Rėmėjai

Projekto draugai